Regulaminy

Regulamin ogólny obiektu

Obiekt „Rumiana Dolina” jest administrowany przez Levelest Monika Marzena Grabowska-Kuśmirczukl. mającą siedzibę ul. Rydygiera 10, 13-200 Działdowo, posiadającą nr NIP: 8431414466

1. „Rumiana Dolina” jest obiektem prywatnym pod stałym monitoringiem Systemu Monitoringu, a wstęp na teren obiektu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zapisów w nim zawartych.

2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem przed wejściem na jego teren oraz doi podporządkowania się jego zapisom a także bieżącym zaleceniom obsługi.

3. Wstęp na teren Rumiana Dolina jest bezpłatny. Obiekt czynny jest w godzinach od 8:00 do 22:00 z wyłączeniem osób zameldowanych.

4. Opłaty pobierane są za wyznaczone obszary/strefy do wynajęcia oraz usługi zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na terenie obiektu. Opłaty pobierają osoby upoważnione do tego celu przez administratora obiektu stanowiące jego obsługę.

5. Administrator oraz upoważnione przez niego podmioty mogą wykonywać zdjęcia i filmy obiektu lub inny rodzaj zapisu gdzie mogą na nich pojawić się wizerunki osób przebywających aktualnie w obiekcie. na stronie internetowej organizatora/partnerów oraz na portalach internetowych. Przebywanie na terenie obiektu „Rumiana Dolina” jest równoznaczne z zezwoleniem na ich publikację, transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym obiekt w oparciu o treść art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W sytuacji braku zgody na utrwalanie wizerunku należy ten fakt zgłosić niezwłocznie obsłudze w trakcie wchodzenia na teren obiektu.

6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz własnej konsumpcji (wnoszenia żywności) jak i zakaz wnoszenia napojów alkoholowych w związku z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z póź. zm.).

7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz rozpalania własnego grilla.

8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego specjalnymi strefami.

9. Osoby mające poniżej 18 lat mogą korzystać z obiektu i usług wyłącznie pod opieką dorosłych.

10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących oraz zaśmiecania i brudzenia terenu. Mając na uwadze, że wejście na obiekt jest za darmo traktowany jest on jako miejsce dostępne dla publiczności, co powoduje konsekwencje z zanieczyszczania lub zaśmiecania wskazane w treści art. 145 Kodeksu wykroczeń. Zanieczyszczanie oraz pozostawienie śmieci na terenie obiektu poza wyznaczonymi miejscami (kosze na śmieci), lub luzem poza workami na śmieci skutkować będzie opłatą dodatkową wnoszona przez sprawcę w wysokości 500 zł.

11. Mając na uwadze treść art. 405 Kodeksu cywilnego korzystający ze sprzętu, urządzeń obiektu lub plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność tę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

12. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. zgodnie z Regulaminem umieszczonym przy wejściu na teren obiektu.
W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia należy postępować zgodnie z zaleceniami obsługi obiektu oraz zaleceniami służb porządkowych.

13. Korzystanie z terenu obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w trakcie pobytu na terenie obiektu.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione na terenie obiektu.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu oraz zaleceń obsługi obiektu. Administrator nie odpowiada także za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu usuwane będą z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego.

17. W obiekcie zabronione jest:
– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody obsługi obiektu
– takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może /zakłócać spokojny pobyt innym gościom

18. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

19. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna (czas spoczynku nocnego )od godziny 22:00-6:00. Naruszenie powyższego poprzez krzyk, hałas, alarm lub inne wybryki spokoju, powodować będzie konsekwencje z art. 51 Kodeksu wykroczeń.

20. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Kąpiel zwierząt dozwolona jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

21. Obowiązuje całkowity zakaz skakania z pomostu, oraz poruszania się po nim rowerami, hulajnogami, deskorolkami i innymi pojazdami. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz łowienia ryb z pomostu.

22. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Parking jest niestrzeżony, a Administrator nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.).

23. Slipowanie, cumowanie i przechowywanie sprzętu wodnego dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Administrator wskazuje, ze jezioro nad którym znajduje się obiekt objęte jest strefą ciszy. Na jeziorze obowiązuje zakaz używania silników motorowych.

24. Kąpielisko, plaża i pomost są niestrzeżone, korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby mające poniżej 18 lat mogą korzystać z kąpieliska, plaży i pomostu tylko pod nadzorem dorosłego opiekuna.

25. Osoby zameldowane na polu namiotowym obowiązuje dodatkowo Regulamin pola namiotowego znajdujący się przy wejściu na teren obiektu.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

27. Wszelkie skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem obiektu należy kierować do Administratora na adres e-mail: hello@szczupliny.pl lub telefonicznie pod nr +48 692 723 188

28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 i jest dostępny także na stronie internetowej: https://szczupliny.pl/regulamiy

Zobacz również

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia

8:00 - 22:00

Szczupliny

Szczupliny

Napisz do nas
rezerwacje@szczupliny.pl

Opinie o Rumianej Dolinie

Piotr S.

Polecam. Teren zagospodarowany. Wszystko wyglada fantastycznie. Obiekt doinwestowany. Parking niestety platny.

Źródło: Opinie Google
Mariusz S.

Bardzo piękne miejsce wśród natury . Piękne widoki z wierzy widokowej super miejsce na odpoczynek z rodziną i bardzo smacznie i nie drogo polecam

Źródło: Opinie Google
Agnieszka K.

Przepiękne, wyjątkowe miejsce i super właściciele! Można się zrelaksować i zjeść najlepsze gofry belgijskie! ❤

Źródło: Opinie Google